CHÚC MỪNG SĐT 090576XXX ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 5000 VNĐ - CHÚC MỪNG SĐT 090576XXX ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 5000 VNĐ - CHÚC MỪNG SĐT 090576XXX ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 5000 VNĐ - CHÚC MỪNG SĐT 036507XXX ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 100.000 VNĐ - CHÚC MỪNG SĐT 036499XXX ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 200.000 VNĐ - CHÚC MỪNG SĐT 039863XXX ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 100.000 VNĐ

NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ NHẬN QUÂN HUY HOẶC THẺ CÀO MIỄN PHÍ


Nhận thêm 4 lượt Nhận thưởng tại các trang website khác của chúng tôi:

Tỷ lệ phần thưởng quân huy có thể nhận hôm nay

  • 0 VNĐ – Tỷ lệ trúng 20%
  • 1000 VNĐ – Tỷ lệ trúng 20%
  • 2000 VNĐ – Tỷ lệ trúng 10%
  • 5000 VNĐ – Tỷ lệ trúng 10%
  • 10.000 VNĐ – Tỷ lệ trúng 10%
  • 20.000 VNĐ – Tỷ lệ trúng 10%
  • 50.000 VNĐ – Tỷ lệ trúng 5%
  • 100.000 VNĐ – Tỷ lệ trúng 5%
  • 200.000 VNĐ – Tỷ lệ trúng 5%
  • 500.000 VNĐ – Tỷ lệ trúng 5%

Lưu ý: Hôm nay bạn không may mắn thì mai bạn có thể nhận phần thưởng tương tự, tỷ lệ trúng sẽ tăng dần theo từng ngày khi nào khách hàng đổi được thẻ cào hoặc quân huy sẽ về mặc định.

Người chơi may mắn hôm nay

Hướng dẫn Xác minh mã Robot:

Nhấn vào lấy mã –> Sau đó vào google.com –> Tìm đúng website chỉ định –> Lấy mã ID –> Quay lại và nhấn nhận thưởng!

Hướng dẫn rút tiền:

Vào mục Tài khoản –> Chọn quân huy — > Chọn mệnh giá –> Nhập địa chỉ email –> Rút tiền!

Lưu ý: Min rút là 20.000 VNĐ

 

HƯỚNG DẪN